جديدترين ها

پرسشنامه تاب آوری

پرسشنامه تاب آوری

این پرسشنامه توسط کونور و دیویدسون در سال 2003 با مرور منابع پژوهشی حوزه تاب آوری تهیه کرده اند. در این پکیچ، پرسشنامه به همراه شیوه نمره گذاری و تفسی..

30,000 تومان قیمت بدون مالیات: 30,000 تومان

test

test

ttttt..

21 تومان قیمت بدون مالیات: 21 تومان